پادادشهر

خورنا: دیر زمانی ا‌ست که فاز دو منطقه پادادشهر اهواز به گفته اهالی و ساکنانش از نوسانات مکرر برق رنج می‌برد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، این روزها قطعی‌های مکرر برق حسابش از دستمان خارج شده و نوسانات برق در برخی محلات به اوج رسیده، گرمای طاقت فرسا از یک طرف و ضرر…