يادواره شهداي هشت سال دفاع مقدس صدا و سيماي مركز خوزستان .

خورنا: در حالي كه هفته دفاع مقدس امسال پرشور تر از سال هاي گذشته گرامي داشته شده بود مدير كل جديد صدا و سيماي مركز خوزستان در اقدامي قابل تحسين، ايثارگران و خانواده شهداي رسانه اين استان را در محفلي معنوي و صميمي گرد هم آورد و در قالب اولين يادواره شهداي هشت سال دفاع مقدس صدا…