ویژه اقتصادی در ماهشهر

37
خورنا: همایش مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور با حضور مشاور رئیس جمهور در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از ماهشهر، دومین نشست دوره جدید مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور از…