ویلیام شکسپیر

نقطه عطفی در هنر و تئاتر خوزستان و اندیمشک

خورنا – تراژدی عاشقانه رومئو و ژولیت نوشته‌ ویلیام شکسپیر که درباره دو عاشق ناکام است که بخاطر کینه خانواده هایشان در نهایت مرگ‌ پایان عشقشان را رقم می‌زند. این نمایشنامه یکی از محبوب‌ترین نمایشنامه‌های شکسپیر می‌باشد. رومئو و ژولیت کششی به داستان‌های‌ عاشقانه دوران باستان دارد , درون‌مایه این اثر بر اساس داستانی ایتالیایی است. این کار ارزشمند که…