وکیل

واکنش وکیل مهدی هاشمی به مصاحبه رسایی

خورنا/ گروه سیاسی: وکیل‌مدافع مهدی هاشمی با اشاره به حضور حمید رسایی در دادگاه انقلاب تهران گفت: با توجه به اینکه ما قبلا از آقای رسایی شکایت کرده بودیم فکر کردیم که او توسط دادستان ویژه روحانیت تهران احضار شده اما ظاهرا آمده‌ بود نامه ۱۱۰ نماینده را به دادگاه بدهد! سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، درباره جزئیات جلسه امروز…