ولید آلبوناصز شاگان

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر شادگان گفت: شهردار باید درآمدزا باشد و در این زمینه برنامه‌ریزی کند. ولید آلبوناصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شادگان اظهار کرد: شهر شادگان از 10 سال پیش تاکنون هیچ تغییری نکرده است و مردم آن از این همه محرومیت به ستوه آمده‌اند. وی با بیان اینکه شهرداری…