ولادت امام علی(ع)

خورنا: آبادان و دیگر شهرهای جنوبی خوزستان در سالروز خجسته میلاد فرخنده حضرت امام علی (ع) روز سه شنبه غرق در شادی و سرور است. به همین مناسبت مردم موحد شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، اروندکنار، مینوشهر و دیگر بخش های تابعه با آذین بندی خیابان ها و نصب بیرق های سبز و برگزاری آیین های سخنرانی، مولودی خوانی و مدیحه…