ولادت امام حسن

37
خورنا: «مولود سرور جوانان بهشتی رمضان» ماه رمضان، ماه مبارک است، به دلیل ضیافت الهی و نزول قرآن و لیله القدر و توفیق خودسازی و خداپرستی و خدمت‌رسانی که فرمود «قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکه…