وفقیت کشتی اندیمشک در جهان

سال صید دوباره مدالهای طلا

خورنا : شهر اندیمشک از دیرباز مهد کشتی فرنگی کشور بوده است. هیچ علاقمندی دلاوری های کیانوش دارش،داریوش و سیاوش قلاوند ،راه خدا میرزاوند، غلامرضا قیطاسی ،پرویز زیدوند، آرش دوستی، مهدی هدایی،برادران قلاوند(اسفندیاری)،احسان کریمفر،رضا زیدوند،غلامرضا موسوی نیا و… را از یاد نبرده است. قهرمانانی که در دهه  ی هفتاد و دهه ی هشتاد تشک های کشتی را به جولانگاه های…