وعده 3 درصد نفت خوزستان

خورنا: در جریان این سفر سه روزه، روحانی با این سوال خوزستانی‌ها مواجه می‌شد که وعده اختصاص 3 درصد درآمد نفت به خوزستان چه شد؟ اولین سفر استانی حسن روحانی در قامت رئیس‌جمهور، از جنبه اقتصادی جالب توجه بود. در حالی که احمدی‌نژاد در جریان سفرهای استانی خود به علت وعده‌ها و مصوبات پرشماری که بسیاری…