وعده های روحانی به خوزستان

خورنا: در جریان این سفر سه روزه، روحانی با این سوال خوزستانی‌ها مواجه می‌شد که وعده اختصاص 3 درصد درآمد نفت به خوزستان چه شد؟ اولین سفر استانی حسن روحانی در قامت رئیس‌جمهور، از جنبه اقتصادی جالب توجه بود. در حالی که احمدی‌نژاد در جریان سفرهای استانی خود به علت وعده‌ها و مصوبات پرشماری که بسیاری…
صادق امامی: اگر تا پیش از تشکیل کابینه «تدبیر و امید»، این وعده‌ و وعید‌های حجت‌الاسلام حسن روحانی بود که مردم را امیدوار و شادمان می‌کرد، پس از تشکیل کابینه تنها چیزی که باعث قضاوت مردم درخصوص دولت و رضایت آنان می‌شود، عملیاتی شدن وعده‌های انتخاباتی است. در…