وعده سرخرمن مسئولان

هزار وعده سرخرمن مسئولان

خورنا کوت عبدالله با ۲۰ شهرک و روستا  یکی از بافت های قدیمی  استان خوزستان و در جنوب بخش شرقی اهواز  است. این شهر در زمستان ۹۱ با تصویب دولت یک شبه و بدون بررسی کارشناسی از اهواز جدا شد و در حال حاضر مرکز شهرستان کارون است. باوجود استقلال کوت عبدالله از مرکز استان، همچنان بر مشکلات ساکنان آن…