وظایف شهردار مدرسه

37
خورنا: به مناسبت هوای پاک، طرح شهردار مدرسه در آبادان آغاز به‌کار کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، مراسم آغازین اجرای طرح شهردار مدرسه صبح امروز به‌مناسبت هوای پاک در مدرسه راهنمایی ملک الشعرای…