وضعیت شهر بندر امام خمینی

تقاضای مردم از شورای اسلامی شهر؛

در حالیکه سالهاست معابر و خیابان های بندر امام خمینی«ره»، نیاز به ترمیم و زیباسازی دارند، متأسفانه هیچگونه اقدامی از سوی شهرداری این شهر صورت نگرفته است. به گزارش خورنا به نقل از ایلنا، برخی از شهروندان این شهر با ارائه تصاویری از مناطق خود عنوان کرده اند: علیرغم اینکه گلمرادی، شهردار بندر امام بارها از…