وضعیت زیست محیطی اهواز

خورنا: نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: در کجای دنیا در زمان بارندگی از دورن زمین فاضلاب و از آسمان سم بر روی مردم می بارد و به عبارتگی خوزستانی ها از همه جهات در فشار باشند ناصر سودانی با بیان اینکه در کجای دنیا در زمان بارندگی از دورن زمین فاضلاب و از آسمان سم…