وضعیت زندان ها

خورنا: معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: قانون ,قوه قضاییه را موظف به پیشگیری از جرم کرده ولی ابزار لازم برای ادای این وظیفه را دراختیار ما نگذاشته است. به گزارش خورنا به نقل از  ایرنا، علی اصغر صادقی افزود: درسالهای اخیر توجه ویژه ای به این مقوله (پیشگیری از جرم) درقوه قضاییه…