وضعیت زمین خورای در خوزستان

امروز یک عده خاص زمین های ملی زیادی را تصرف کردند

خورنا صید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رهیاب در خصوص علل زمین خواری در استان اظهار داشت: با توجه به مسئولیت های مختلفی که در استان ها داشته ام این مساله را…