وضعیت جاده های هندیجان

خورنا: فرماندار هندیجان خواستار رسیدگی به وضعیت جاده‌های این شهرستان شد. بهروز فرج‌اللهی فرماندار شهرستان هندیجان در گتفتگو با خبرنگار خورنا اظهار داشت: دائما شاهد تصادفات بسیاری در جاده‌های هندیجان به سمت دیلم و یا هندیجان به ماهشهر و دیگر مسیرهای ارتباطی این شهرستان هستیم. فرج اللهی افزود: این موضوع تنها مربوط به امروز نیست…