وضعیت امکانات ورزشی

خورنا: حمید رضا گودرزی سرپرست فرمانداری شهرستان اندیمشک در این بازدیدها با تشریح وضعیت ورزش گفت:این شهرستان ورزشکاران بسیار توانمندی دارد که می توانند موفقیت های خوبی برای کشور داشته باشند و در این راستا نیاز به حمایت جدی تر دارند. وی افزود:اندیمشک در بحث ورزشی تاکنون مقام های بسیار ارزشمندی برای کشور به ارمغان آورده است و نیاز به…