وستایی کوثر،

معاون راه و شهرسازی خوزستان:

خورنا – معاون راه و شهرسازی خوزستان گفت: با هدف توسعه خدمات شهری به شهروندان خوزستان امسال بیش از ۴۶ پروژه مختلف در حوزه راه و شهرسازی استان افتتاح می‌شود. به گزارش خورنا از اندیمشک، پوریا دشتی پس از افتتاح طرح های حوزه روستایی اندیمشک در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: با هدف توسعه خدمات شهری به شهروندان خوزستان…