وزیر کشاورزی

خورنا محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز از بزرگ‌ترین واحد گاومیش‌داری صنعتی استان در شهرستان حمیدیه بازدید کرد. فاز نخست بزرگ‌ترین واحد گاومیش‌داری صنعتی خوزستان در سال ۹۱ به بهره‌برداری رسید برای احداث این واحد صنعتی تاکنون ۹۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی اختصاص یافته و برای تکمیل آن به پنج میلیارد ریال دیگر تسهیلات بانکی نیاز است. ظرفیت کامل این…