وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

خورنا/ یکی از نماینده‌ها آمده و اظهار کرده که وزیر فرهنگ و ارشاد استیضاح می‌شود، اما نمی‌دانم این استیضاح راجع به چه خواهد بود و چرا می‌خواهند من را استیضاح کنند و هنوز دلایل آن را به من نیز نگفته‌اند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اظهار بی اطلاعی از استیضاح خود…