وزیر راه و وشهرسازی

خورنا: وزیر راه و شهرسازی گفت: نباید مکان مسکن مهر را به انبار آدم ها تبدیل کنیم، احساس امنیت مهمترین مساله مسکن مهر است. به گزارش ایسنا، عباس آخوندی اظهار کرد:با خودم شرط کرده‌ام که به مردم دروغ نگویم و حتما ما اشتباه داریم و باید سعی کنیم که اشتباهات را اصلاح و آنها را تکرار نکنیم. بنیاد مسکنی که اشتباه…