وزیر جهاد کشاورزی

در جلسه شورای اداری خوزستان

خورنا|احمدرضارستمی: در نشست شورای اداری خوزستان با رویکرد اقتصادی مقاومتی که در سالن اجتماعات شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد دکتر حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با حمایت‌هایی که از تولید داخلی توسط دولت و رئیس‌جمهور به عمل آمده ما در ارتباط با بحث تولید شکر که متأسفانه آرام آرام حالت غیر اقتصادی در کشور پیدا کرده بود، خوشبختانه…
خورنا: طي روزهاي گذشته و همزمان با روي كار آمدن دولت جديد، موج گمانه زني ها براي تغييرات اساسي در کابينه دولت يازدهم به اوج خود رسيده است. طي روزهاي اخير يک منبع آگاه در همين خصوص از برخي تغييرات اساسي در کابينه حسن روحاني رئيس جمهور جديد خبر داد. به گزارش شوشان، طي…