وزیر جهاد کشاورزی

در جلسه شورای اداری خوزستان

خورنا|احمدرضارستمی: در نشست شورای اداری خوزستان با رویکرد اقتصادی مقاومتی که در سالن اجتماعات شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد دکتر حجتی وزیر جهاد کشاورزی گفت: با حمایت‌هایی که از تولید داخلی توسط دولت…