وزیر بهداشت در دزفول

وزیر بهداشت در دزفول:

خورنا – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به کمبود تخت‌های بیمارستانی در کشور گفت: دولت سالانه ۲ هزار تخت به ظرفیت بیمارستان‌های کشور اضافه می‌کند و با تحریم‌های موجود این رقم افزایش پیدا نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری…