وزیر بهداشت خوزستان

خورنا: وزیربهداشت ,درمان و آموزش پزشکی گفت : آرزوی من این است که دراین دوره بتوانیم مشکلات حوزه بهداشتی و درمانی خوزستان را جدای از بقیه کشورحل کنیم و همچنین دربرابرنیازهای اقصی نقاط کشور کوتاهی نکنیم .
خورنا: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خوزستان را دومین استان محروم کشور معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی در دیدار با روسا و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم…