وزیر امور خارجه ایتالیا

37
خورنا: وزیر امور خارجه ایتالیا که شب گذشته وارد تهران شد با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. اما بونینو وزیر امور خارجه ایتالیا که شب گذشته وارد تهران شده بود صبح امروز در ساختمان وزارت امور خارجه…