وزیر امور خارجه ایتالیا

خورنا: وزیر امور خارجه ایتالیا که شب گذشته وارد تهران شد با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. اما بونینو وزیر امور خارجه ایتالیا که شب گذشته وارد تهران شده بود صبح امروز در ساختمان وزارت امور خارجه با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد. اما بونینو و ظریف در این دیدار در خصوص…