وزیر اقتصاد روحانی کیست ؟

37
خورنا: وزیر پیشنهادی تیم روحانی برای وزارت اقتصاد در واکنش به اینکه چگونه می‌خواهد از دانشگاه، سکاندار وزارت اقتصاد شود، گفت: از سال ۶۵ در همه دولت‌ها سابقه کار اجرایی داشته‌ام. علی طیب‌نیا در گفت‌وگو با…