وزیر اطلاعات

در نشست شورای اداری خوزستان بیان شد

خورنا ‘عبدالحسن مقتدایی’ روز یکشنبه در نشست شورای اداری خوزستان که به انگیزه تکریم و معارفه مدیرکل اطلاعات خوزستان در سالن شهید علی هاشمی استانداری برگزار شد افزود: خوزستان در دو حوزه امنیت مرزی و امنیت پنهان، از ضریب امنیتی بالایی برخوردار است و در این دو حوزه حساس با مشکل خاصی رو به رو نیستیم. مقتدایی در این آیین که…