وزیر ارشاد خوزستان

خورنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ملا فاضل سکرانی عمر خود را در راه ترویج شعر ولایی و سرودن اشعار با مفاهیم ارزشی سپری کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی در پیامی به مناسبت درگذشت ملافاضل سکرانی شاعر عرب زبان خوزستان عنوان کرد: ضایعه درگذشت مرحول ملا فاضل سکرانی شاعر برجسته و ادیب فرهیخته موجب تالم و تاثر…