وزیرعلوم

افشاگر در لبه ی تیغ انتقادات

خورنا : استیضاح وزیر علوم یکی از سیاسی ترین و شاید سیاسی ترین استیضاح در تاریخ فعالیت مجلس است. به گزارش پیام نو طرح استیضاح وزیر علوم وتحقیقات وفناوری که با امضای ۵۱ نماینده مجلس اعلام وصول شد تا اولین وزیر دولت تدبیر امید پشت میز محاکمه تندروها بنشیند…. علی رغم تمام وعده های داده شده مبنی بر حفظ…