همه وزیران دولت جدید و سوابق آنها
13920513000562_PhotoA
: حسن روحانی عصر امروز یکشنبه و در مراسم تحلیف، لیست وزرای پیشنهادی خود را برای گرفتن...