وزرای کابینه روحانی

خورنا: شنیده ها حاکی از آن است که وزیر نفت دولت اصلاحات قصد پذیرفتن وزارت نفت در دولت آینده را ندارد. به نظر می رسد زنگنه علاقه ای برای حضور در مقام وزیر نفت نداشته باشد. مشکلات احتمالی با مجلس اصولگرای نهم و همچنین برخی مشغله های شخصی دلیل این تصمیم اعلام شده است.