وزرای پیشنهادی

37
خورنا: عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان گفت این فراکسیون در موضع خود مبنی بر رأی عدم اعتماد به فتنه‌گران مصمم بوده و در رأی اعتماد به سه وزیر باقیمانده نیز طبق روال قبلی عمل خواهد کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده…