وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خورنا: هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب خوزستان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان استانی افتتاح شد. هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب خوزستان صبح امروز با حضور علیرضا کاراندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مسئولان استانی در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان افتتاح شد. نمایشگاه بزرگ…