وزارت دفاع محسن رضایی

خورنا: المانیتور نوشت: به هر جا که در تهران قدم بگذارید، سخن از دولت جدید را می شنوید. تنها دو هفته از پیروزی حسن روحانی می گذرد اما از آن زمان راننده تاکسی ها، مغازه دارها، ژورنالیست ها و هر کس دیگری در حال تحلیل و گمانه زنی هستند. به گزارش سرویس بین الملل انتخاب، منصور که…