وزارت خارجه آمریکا

خورنا: سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا درباره پیوستن جان کری به مذاکرات ژنو 3، گفت: این دور از مذاکرات پیشرفت خوبی داشته است ولی هنوز مذاکرات تحت رهبری خانم اشتون در حال انجام است. «آلن ایر» در گفت و گو با خبرنگار اعزامی ایرنا به ژنو درباره سفر وزیر امور خارجه این کشور به سوییس برای پیوستن به…