وزارت بهداشت

خورنا: به گزارش فارس به نقل از خیریه نوآوران سلامت، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی فردا در قالب خدمات «خیریه نورآوران سلامت» به این منطقه ســفر می‌کند. خیریه نورآوران سلامت مجموعه‌ای از کلینیک‌های سیار چشم پزشکی است که از بهمن 89 برای ارائه خدمات رایگان چشم پزشکی به محرومان سراسر کشور راه‌اندازی شده است.