وزارت بهداشت

37
خورنا: به گزارش فارس به نقل از خیریه نوآوران سلامت، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی فردا در قالب خدمات «خیریه نورآوران سلامت» به این منطقه ســفر می‌کند. خیریه نورآوران سلامت مجموعه‌ای از کلینیک‌های سیار چشم پزشکی…