ورژ آبکاریان

خورنا: رییس هیات بسکتبال شهرستان ماهشهر گفت: ˈ سید امین ایزدیار ˈ از داوران جوان بسکتبال ماهشهر و کشور به سطح داوری درجه یک ارتقا یافت. ˈ سعید قنواتیان ˈ روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ایزدیار با موفقیت آزمون ارتقای سطح داوران بسکتبال کشور را پشت سر گذاشت و به شایستگی توانست…