وره آموزشی توکسیکولوژی مواد غذایی

خورنا: دوره آموزشی توکسیکولوژی مواد غذایی به مدت 2 دو روز برای کارشناسان حوزه غذا، دارو و آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز و همچنین برای اعضای قطب خلیج فارس (کارشناسان معاونت های استان های خوزستان، بوشهر وهرمزگان) و کارشناسان بهداشت و درمان خوزستان برگزار شد. به گزارش خورنا از اهواز، مهندس سیمین…