وره‌های آموزش روباتیک

37
خورنا: رئیس مرکز فنی‌حرفه‌ای آبادان گفت: دوره‌های آموزش روباتیک در این شهرستان آغاز شده است. ارژنگ کوه‌سرخ اظهار کرد: رشته روباتیک یکی از رشته های نوپایی است که در مرکز فنی‌وحرفه‌ای آبادان راه‌اندازی شده است. رئیس مرکز فنی‌حرفه‌ای آبادان افزود: به…