ورزش محلات

خورنا:  محمد رضا پاپی رشد و تقویت ورزش محلات را موجبات شکوفایی استعداد ها و افزایش نشاط مردمی دانست . شهردار اندیمشک گفت : شهرداری اندیمشک مصمم است ورزش محلات را در شهرستان رونق بخشد . وی افزود : شهرداری اندیمشک  توسعه ورزش همگانی و محلات را در دستور کار قرار داده و در این راستا برنامه ریزی…