ورزش صبح گاهی هندیجان

خورنا: مراسم ورزش صبحگاهي در هندیجان برگزار شد. به گزارش خبرنگار ورزشی خورنا از هندیجان، ورزش صبحگاهی مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی و ادارات شهرستان هندیجان همزمان با هفته ورزش و جوانان با حضورفرماندارمحترم شهرستان و دیگر مدیران و کارکنان ادارات و نهادهای دولتی در استادیوم تختی هندیجان برگزار شد. در اين مراسم پس…