ورزش شادگان

خورنا: شهرستان شادگان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ناب ورزشی و استعدادی بی‌نظیر در رشته‌های مختلف اما مدت‌هاست از نبود رئیس و یا سرپرست اداره ورزش و جوانان رنج می‌برد. رسیدگی به امور ورزشی نباید مورد غفلت قرار بگیرد زیرا در راستای ایجاد نشاط و شادابی بین اقشار مختلف جامعه و به ویژه جوانان بسیار موثر است. برای رسیدگی و رفع…