ورزش رزمی آغاجاری

خورنا: جمشید قنواتی گفت: آزمون ارتقا درجه کمربند رزم آوران در شهرستان آغاجاری برگزار شد. جمشید قنواتی رئیس هئیت رزم آوران شهرستان آغاجاری در گفتگو با خبرنگارخورنا در آغاجاری گفت: آزمون ارتقاء کمربند رزم آوران در سطح شهرستان در سالن ورزشی جهان پهلوان تختی آغاجاری برگزار گردید. رئیس هئیت رزم آوران شهرستان آغاجاری در ادامه تصریح کرد:…