ورزش بانوان اندیمشک

لزوم توجه به ورزش بانوان

خورنا – شیهان آسیه سعادتی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:درخشش بانوان در سطح مسابقات مختلف نشان دهنده توانمندی آنان در ورزش است و باید با نگاه جدی به این موضوع توجه شود. وی اظهار کرد:کمبودهای…