ورزش اندیمشک

خورنا: شش نفر از کشتی گیران جوان فرنگی کار اندیمشک به مرحله نخست اردوی تیم ملی دعوت شدند. به گزارش خورنا، مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای شرکت در رقابتهای جهانی مجارستان روزهای از روز گذشته آغاز شده و تا ۱۹ تیرماه در محل خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می…