ورزش اندیمشک

خورنا/ در واپسین روزهای سال ۹۵ و آغازین روزهای سال ۹۶ نوشتیم حال خوب ورزش اندیمشک. امروز قلم بی اختیار خواهد نوشت اندیمشک بر بام ورزش ایران. عرصه ورزش جولانگاهی بی بدیل در بازتعریف توانمندیها و نمایش پتانسیل منابع انسانی درون منطقه ای است و اینجا دیاری با تراکم جمعیتی کمتر از ۲۰۰ هزار نفر و با فوران استعدادها در…
خورنا: شش نفر از کشتی گیران جوان فرنگی کار اندیمشک به مرحله نخست اردوی تیم ملی دعوت شدند. به گزارش خورنا، مرحله اول اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای شرکت در رقابتهای جهانی مجارستان روزهای از روز گذشته آغاز شده و تا ۱۹ تیرماه در محل خانه کشتی شماره ۲ تهران برگزار می…