ورزشی

خورنا -دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر مقام های دوم و سوم جشنواره سراسری استان خوزستان به ترتیب در رشته های تنیس روی میز و کاراته به سرپرستی سمیرا علی ویسی را بدست آوردند. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد…