ورزشی ماهشهر

در گفتگو با خورنا؛

منوچهر حیاتی در گفتگو با مهدی چاروسائی خبرنگار ورزشی خورنا در ماهشهر در خصوص اخرین وضعیت هیات فوتبال ماهشهر اظهار داشت: در سال 93 اولین اقدام حساس و مهمی که هیات فوتبال انجام داده حمایت از تیم…