ورزشی ماهشهر

در گفتگو با خورنا؛

منوچهر حیاتی در گفتگو با مهدی چاروسائی خبرنگار ورزشی خورنا در ماهشهر در خصوص اخرین وضعیت هیات فوتبال ماهشهر اظهار داشت: در سال 93 اولین اقدام حساس و مهمی که هیات فوتبال انجام داده حمایت از تیم های فوتبال حاظر در لیگ های برتر استان و لیگ های کشوری میباشد و برای حضور پرقدرت انها و برطرف…