ورزشکاران اندیمشک

12
   خورنا : نشست بررسی مسائل ورزشکاران در فرمانداری تشکیل شد. حمید رضا گودرزی فرماندار اندیمشک در این نشست بر ضرورت ایجاد برنامه های درآمد زا برای حمایت از ورش شهرستان تاکید کرد. یاسر…